Winter 2019 Opening Times Amserau Agor Gaeaf 2019

Open Saturdays 1030 – last Admission 2.30pm. Some Sundays. After a busy schools season, we need time to repaint some of our floors and other maintenance. Please text or call our mobile to check on opening.

Ar agor dydd Sadwrn 1030- mynediad olaf 2.30og. Ambell dydd Sul. Ar ol tymor brysur iawn gyda ysgolion, mae’n rhaid in ni peintio ac tryso. Cysytiwch trwy tects wneu galwad i sicyrhau amserau agor.